Atome 新戶首次結帳享滿$500現折$200;
既有用户享9折扣(最高現折$200)

折扣金額會於Atome APP付款面時顯示與折抵!

 


 

1.官網下單,選擇"Atome"付款方式
2.下載Atome APP,並完成註冊
3.開啟APP,掃描QR付款(記得使用折扣券)
4.確定付款後,才會出貨!

*任何問題請LINE小編▶@JINJU

 

 

快來註冊現拿$200元

https://www.atome.tw/zh-tw/get-the-app